កន្លែងដែលយើងធ្វើការ

អង្គការសាមគ្គីផ្តោតលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតតាមបណ្តោយជើង

ភ្នំបូកគោដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូ។សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ អង្គការសាមគ្គី

អនុវត្តន៍សកម្មភាពក្នុងឃុំបីនៃស្រុកទឹកឈូ រួមមាន ឃុំបឹងទូក ឃុំកោះតូច

និងឃុំព្រែកត្នោត ដែលមាន ១១ ភូមិ។

ដើម្បីមើលតំបន់ដែលអង្គការសាមគ្គីធ្វើការសូមចុចទីនេះ៖ https://www.google.com.kh/maps/@10.5901317,104.0100365,17389m/data=!3m1!1e3