គំាទ្រសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់១៩៧គ្រួសារ

អង្គការសាមគ្គីបានគំាទ្រការឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ាន់ដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយទឹកជំន ដែលមកពីភូមិកំពង់សំណាញ់ ឃុំមៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ចំនួនន់១៩៧ខ្នងផ្ទះស្មើនឹង៣៩១គ្រួសារ។ គ្រួសារនិមួយៗទទួលបានសំភារៈចំនួន១៣មុខ រួមមាន ភួយ ចង្ក្រាន ឆ្នំាង ស្លាបព្រា វែក កាសំរាប់ផឹកទឹក ប៊ីដុង ធុងទឹកចំរោះ កណ្ទេល ខែ្សពួ និងការ៉ុង។ ការឆ្លើយតបទំាងនេះទទួលបានការគំាទ្រពីអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រុុំដែន (MSF) តាមរយៈអង្គការអាក់សិនអេតកម្ពុជា។ ហើយពិធចែកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៤ នៅការិយាល័យអង្គការសាមគ្គី ភូមដីក្រក្រហម ឃុំមៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។